Se nädalal jõustus kuritegeliku ühenduse juhile Andrei Kuzjakinile mõistetud pikk vanglakaristus, sest riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust arutusele.

Kuna riigikohus kaitsja Raiko Paasi kaebust ei aruta, siis jäi muutmata Kuzjakinile kuritegeliku ühenduse juhtimise eest mõistetud 10-aastane vanglakaristus.

Riigikohus võttis arutusele Kuzjakini jõuku kuulumises süüdi mõistetud Urmas Velsi kaitsjate Natalia Lausmaa ja Silver Reinsaare kaebused, kuid ei võtnud arutusele nelja jõuguliikme kaitsjate kaebusi. Samuti ei võtnud riigikohus arutusele riigiprokurör Vahur Verte kaebust.

Mullu suvel mõistis Tallinna ringkonnakohus Kuzjakini õigeks kuritegeliku ühenduse loomises, kuid jättis samaks talle selle ühenduse juhtimise eest mõistetud 10-aastase vangistuse.

Ringkonnakohus selgitas Kuzjakini süüküsimuse otsustamisel, et tema, kui kuritegeliku ühenduse juhi rolli osas ei oma tähtsust, kes kuritegeliku ühenduse lõi, oli loojaid üks või mitu, millal täpselt ühendus loodi.

“Kuritegeliku ühenduse looja ei pea olema selle eksisteerimise ajal juhi rolli täitev isik,” märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul olid süüdistuses välja toodud teod, mis on kõik juba toime pandud kuritegeliku ühenduse eksisteerimise ajal.

Kuigi ringkonnakohus tühistas tema süüdimõistmise kuritegeliku ühenduse loomises, siis ei pidanud kohus õigeks vähendada talle maakohtu poolt kuritegeliku ühenduse juhtimise eest mõistetud sanktsiooni keskmäärale vastavat karistust.

Kohus jättis muutmata ka Kuzjakini kaassüüdistatavate karistused, kuid tegi täpsustusi tsiviilhagide ja kahjuhüvitiste osas.

Kuzjakini karistusaega arvestatakse tema kinnipidamisest 2015. aasta 6. oktoobril.

Kohus mõistis jõuku kuulumises ja muudes kuritegudes süüdi Marek Kase, Georgi Abuladze, Urmas Velsi ja Aap Velsi ning muudes kuritegudes Maarjo Kalda.

Kohus mõistis neile karistused tingimisi vangistusest kuni kaheksa-aastase vangistuseni ja konfiskeeris neilt kokku ligi 50 000 eurot ja sõidukid Mercedes Benz, Toyota Land Cruiser ja BMW 750.

Süüdistuse kohaselt juhtis Andrei Kuzjakin kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud erinevate varavastaste kuritegude toimepanemisele.

Sinna kuulusid lisaks Kuzjakinile tema alluvuses Marek Kase ja Urmas Vels; Marek Kasele allus kuritegelikus ühenduses omakorda Georgi Abuladze, kellele allus omakorda Aap Vels. Samas sai Aap Vels korraldusi ka oma isalt Urmas Velsilt, kellega nad moodustasid kuritegelikus ühenduses niinimetatud Rakvere haru ja panid veel inimesi kaasates Lääne-Virumaal toime erinevaid varavastaseid kuritegusid, märkis süüdistus.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi