Koidula raudteepiiripunktis toimub neljapäeval suurõppus HotSpot2019, kus ligi 400 ametnikku harjutavad tegutsemist massilise sisserände korral kagupiiri lähedale loodud vastuvõtupunktis.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) politseikolonelleitnant Toomas Malva selgitas, et kuigi ohuhinnangud Eestile massilise sisserände ohtu praegu ei prognoosi, on parema valmisoleku loomine ettevaatav samm. „Jälgides viimaste nädalate sündmusi Türgi-Süüria piiril, on see üks näiteid kiiresti muutuvast maailmast, mis võib rände hoogustudes mõjutada vähem või enam näiteks ka Eestit,“ selgitas ta.

Malva kirjeldas, et massilise sisserände korral mehitatakse välispiiri lähedusse vastuvõtupunkt, kus PPA ja koostööpartnerid viivad välismaalastega läbi esmased toimingud. „Elulises olukorras on vastuvõtupunkti töö väga aegkriitiline, et kohus saaks teha võimalikult kiire otsuse välismaalase edasise saatuse osas. Ajasurve omakorda tähendab, et vastuvõtupunktis töötab sadu erinevaid ametnikke üheskoos. Millised ülesanded ja töökorraldus, vastutus ja kohustused neil kõigil olema saavad, seda antud suurõppusel harjutamegi,“ ütles Malva.

Esmased toimingud vastuvõtupunktis hõlmavad isikute turvakontrolli, registreerimist, tuvastamist, vestlust reisiteekonna ja saabumise põhjuste kohta, rahvusvahelise kaitse või tagasisaatmise menetluse otsustamist, aga lisaks ka avaliku korra tagamist vastuvõtupunkti alal ja nõnda edasi. Paralleelselt töötavad vastuvõtupunktis partnerasutused, kes harjutavad esmase meditsiinilise abi, sotsiaalse toe ja muu vajamineva tagamist.

Õppusel osaleb ligi 400 PPA ametnikku ja koostööpartnerit, lisaks ka vabatahtlikud, kes kehastavad vastuvõtupunkti saabunud sisserännanuid.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi ning siseministeeriumi poolt.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi