Tartu maakohus ei vabastanud ligi 11 aastat tagasi sünoptik Krista Odakivi kurikaga surnuks peksnud Vjatšeslav Bajukki enne tähtaega vanglast.

Maakohus asus asja arutades seisukohale, et Bajuki ennetähtaegne vabastamine ei ole võimalik. Kohus leidis, et Bajuki toimepandud kuritegudest lähtuv ohuprognoos kaalub üles teda iseloomustava positiivse teabe ning kohtul puudub veendumus, et kuriteoriskid on tõepoolest maandatud ja ta ei ole vabaduses teistele inimestele ohtlik.

Kohtu hinnangul ei ole tema vabastamine seaduses sätestatud esimese võimaluse avanemisel kooskõlas ka ühiskonna õiglustunde ega õiguskorra kaitsmise huvidega, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman BNS-ile.

“Bajuki toimepandud kuritegude asjaolud on äärmiselt rasked. Kuritegude asjaolud viitavad mitte ainult Bajuki vägivaldsele ja impulsiivsele käitumisele, vaid ka tema äärmisele ükskõiksusele teise isiku keha puutumatusele,  inimelu ja tervise suhtes. Sellest tuleneb kohtu hinnangul ka uute kuritegude toimepanemise risk,” märkis kohus.

“Toimepandud kuritegude puhul tuleb silmas pidada mitte üksnes nende julmust, vaid ka asjaolu, et kuriteod on pandud toime avalikus ruumis, võõraste inimeste vastu ning ilma igasuguse eelneva ajendi või ohumärgita. Kohtu hinnangul mõjutab sellistel asjaoludel toimepandu tugevalt tervet ühiskonda ja inimeste turvatunnet,” nentis kohus.

Kohus tõi määruses välja, et ei kahtle selles, et Bajuk kahetseb toimepandut, kuid tema kahetsus on tingitud pigem sellest, mida juhtunu on kaasa toonud talle ja tema lähedastele, mitte sellest, et ta on põhjustanud kannatusi ohvritele ja nende lähikondsetele ning riivanud ühiskonna turvatunnet. “Seega ei ole kohtu hinnangul kinnipeetav lõpuni aru saanud toimepandud kuritegude raskusest ja nende tagajärgedest. Pigem enesekeskne suhtumine toimepandusse ja talle mõistetud karistusse ning puudulik arusaam oma käitumise mõjust teistele näitab, et karistus ei ole Bajuki osas veel oma eesmärki saavutanud,” leidis kohus.

Harju maakohtus tunnistas 2011. aasta märtsis Bajuki süüdi mõrvas, mõrvakatses, vägistamises ja purjuspäi autojuhtimises ning mõistis talle 20-aastase vanglakaristuse. Karistuse jättis muutmata ka Tallinna ringkonnakohus ning kohtuotsus jõuistus, kui riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust arutusele.

Bajuki karistusaeg lõppeb 2030. aasta 22. augustil.

Praeguseks on Bajuk mõistetud karistusajast ära kandnud vähemalt poole ning andnud nõusoleku elektroonilise valve kohaldamiseks. Vastavalt karistusseadustikule on seega täidetud formaalsed alused, et kaaluda  tahtlikus esimese astme kuriteos süüdlase katseajaga tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamist.

Kohtule esitasid seisukoha Bajuki vabastamise kaalumisel ka vangla ja prokuratuur ning kumbki ei toetanud tema tingimisi enne tähtaega vabastamist.

Süüdistuse järgi ründas Bajuk 2009. aasta 23. novembri varahommikul Tallinnas Snelli tiigi läheduses kaht naist ning peksis neid kurikaga ning põgenes.

Üks kannatanutest, 34-aastane sünpotik Krista Odakivi suri saadud vigastustesse mõned päevad hiljem haiglas, teine naine sai raskelt vigastada, kuid meedikutel õnnestus tema elu päästa.

Samuti süüdistati Bajukki 2010. aasta jaanuaris Harjumaal toime pandud vägistamises ning sama aasta juunis Tallinnas sõiduauto alkoholijoobes juhtimises.

Politsei tabas ühes Tallinna restoranis kokana töötanud Bajuki 2010. aasta 26. augustil ning prokuratuuri taotlusel võttis kohus ta vahi alla.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi