Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega Tartu ja Viru vangla võtavad üle neis linnades asuvate arestimajade ülesanded.

Muudatus tehakse seepärast, et riigil ei ole hädavajalik hoida samas linnas mitut sarnase otstarbega kinnipidamiskohta. Sedasi hoitakse kokku kinnipidamiskulusid ning mõlemad asutused saavad keskenduda oma põhitegevusele.

Seaduseelnõu tehtav muudatus võimaldab edaspidi vanglas lisaks süüdimõistetule ja vahistatutele kinni pidada arestialuseid, kuni 48 tunniks kinnipeetuid ja kainenema toimetatuid inimesi. Seni arestimajade kasutatud hooneid vanglad üle ei võta, vaid vanglate olemasolevaid ruume täiustatakse lisaseadmetega. Samuti on vaja teha täiendusi kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste infosüsteemis ning rakendada lisatööjõudu öisel ajal ja nädalavahetuseti inimeste vastuvõtmiseks.

Muudatus hakkab kehtima 11. jaanuarist 2021. Muudatuse tulemusena kaob 221 kinnipidamiskohta ning oluliselt väheneb ka nende ülalpidamisega seotud kulude osakaal.

Muudatus ei puuduta teisi arestimaju peale Tartu ja Jõhvi.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi