Metsa- ja puidutööstuse liitu teeb väheneda ähvardava tulu tõttu ärevaks seadusemuudatus, mis annaks kohalikele omavalitsustele suurema õiguse piirata metsaraiet ilma maaomaniku nõusolekuta, vahendab BNS.

Seaduseelnõu kavatsuse avastas Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit sel nädalal Postimehest ning pöördus seepeale rahandusministeeriumi poole selgituste ja küsimustega. Nimelt näeb liit, et järjekordse metsade majandamise piirangu tulemusel väheneks maksutulu, kaoksid töökohad ja metsast elatuvad erametsaomanikud jääksid täbarasse seisu.

Lisaks soovib liit oma pöördumises teada, kas riigil on piisavalt vahendeid, et lageraiest saamata jäänud tulu omanikele hüvitada, kuidas on kavas korvata eelnõust tulenev kahju majandusele laiemalt ja millist tuge pakub riik erametsaomanikele, et nad suudaks oma huve kaitsta.

Liidu tegevjuht Henrik Välja selgitas ERR-ile, et piirkondi, kus võib probleeme tekkida, on Eestis palju. Eelkõige jäävad tema hinnangul hätta väiksemad erametsaomanikud, kellel ei ole ressursse ega oskusi kohalikega vaielda.

ERR-i hinnangul paistab metsaomanikega ühes paadis olevat ka keskkonnaministeerium, kellega seadusemuudatust välja töötav rahandusministeerium parasjagu arutelusid peab. 

Välja sõnul on lageraiet seni piiratud eelkõige rohealade ja kogukonna puhkealade eesmärgist lähtuvalt. On tahetud rohkemgi piirata, kuid tavaliselt on kavatsus jäänud sinnapaika, kui omavalitsus saab aru, et peab tegemata jäänud lageraie kompenseerima, ega leia selleks raha.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi