Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni aseesimees ning endine justiits-, sise- ja sotsiaalminister Hanno Pevkur palub õiguskantsleril hinnata siseminister Mart Helme süüdistust, nagu algataks ja lõpetaks prokuratuur kriminaalasju poliitilistel motiividel.

Pevkur meenutab kirjas õiguskantsler Ülle Madisele, et reedel teatas vabariigi siseminister Mart Helme, et prokuratuur “ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel”. Pevkuri sõnul on tegemist selge süüdistusega, mis seab kahtluse alla prokuratuuri ja ka uurimisasutuste sõltumatuse. Ühtlasi langeb kahtluse alla ka Eesti põhiseaduslikku korra toimimine. Just põhiseaduslikkuse korra kaitsel Pevkur Madise poole pöörduski.

“Eilne avaldus pole kahjuks ühekordne süüdistus õiguskaitseasutuste suunal. Õiguskaitseasutusi on süüdistanud ka näiteks rahandusminister Martin Helme,” märkis Pevkur. “Teatavasti saab justiitsminister teostada prokuratuuri üle teenistuslikku järelevalvet, ent Eestis ei ole ühelgi valitsusasutusel õigust teostada valitsemisaladeülest järelevalvet. Kuna “poliitilise tellimuse” süüdistus on tulnud valitsusliikmete poolt, ei näe ma võimalust, et teemaga tegeleks uurimisasutused või prokuratuur ise või nende tegevuse vahetut järelevalvet teostavad ministeeriumid.” 

“Sellest tulenevalt palun õiguskantsleril anda oma hinnang siseministri esitatud  tõsistele süüdistustele ja vajadusel ka soovitused edaspidiseks. Kui õiguskantsleri volitused võimaldavad teostada endal vajalikud toimingud, andmaks kindlus uurimisasutuste ja prokuratuuri sõltumatusest, palun seda esimesel võimalusel teha,” seisab Pevkuri kirjas. 

“Kui õiguskantsleri volitused on liiga kitsad, lükkamaks ümber siseministri süüdistused, palun õiguskantsleri hinnangut, kuidas lahendada valitsuse tasandil esitatud süüdistus Eesti põhiseadusliku korra mittetoimimisest ja kes peaks siseministri süüdistustele vastuse andma. Ühe variandina näen omalt poolt võimalust riigikogu erikomisjoni moodustamiseks,” märkis Pevkur.

“Selles küsimuses tuleb saavutada riigis kiiresti õigusselgus, et vältida ohtu põhiseasuslikule korrale ja tagada uurimisasutuste sõltumatus. Samuti, et taastada uurimisasutuste töörahu ja kindlus oma põhiseaduslike ülesannete täitmisel,” lõpetas Pevkur enda kirja.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi