21.detsembril 2019.a avaldas buller.ee artikli  „MKM-i altkäemaksuafääri karistused tehti karmimaks. Nimetatud artiklist sai lugeja muu hulgas teada, et prokuratuur süüdistab Tallinna Keskraamatukogu IT-spetsialist Ivo Ahunit altkäemaksu võtmises.

Samuti teavitati lugejat sellest, et Harju Maakohtu hinnangul ei pidanud süüdistus lõviosas vett, kuid prokurör kaebas otsuse edasi ning ringkonnakohus lajataski väidetavatele korruptantidele märksa karmimate karistusega. Sellega teemakäsitlus lõpeb.

Käesolevaks ajaks on kriminaalasi saanud lõpliku lahenduse. 

Riigikohus märkis  25.juuni 2020.a otsuses, et lüngad Tallinna Ringkonnakohtu argumentatsioonis on ulatuslikud ega võimalda jälgida kohtu siseveendumuse kujunemist. Taoline puudus oli Riigikohtu hinnangul vaadeldav kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisena ning seetõttu ringkonnakohtu otsus tühistati ja kriminaalasi saadeti uue otsuse tegemiseks Tallinna Ringkonnakohtu samale kohtukoosseisule. 

Uue kohtuotsuse tegemisel nõustus Tallinna Ringkonnakohus 21.septembri 2020.a otsuses Harju Maakohtu argumentidega, prokuröri apellatsioon  jäeti rahuldamata ning Ivo Ahuni õigeksmõistmine muutmata.  Kuigi prokurör vaidlustas selle otsuse Riigikohtus ei võetud tema kassatsiooni menetlusse ning Ivo Ahuni õigeksmõistmine jõustus Riigikohtu 05.jaanuari 2021.a määrusega.

Seega on  kohtud tuvastanud, et Ivo Ahun ei ole pannud toime ühtegi kuritegu ning ta on esitatud süüdistuses lõplikult õigeks mõistetud. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi