Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) volikogu võttis laupäeval vastu avalduse, milles väljendab muret selle üle, et valitsus on asunud hävitama usaldust Eesti riigi suhtes.

“Eesti edu on toetunud inimeste usaldusele Eesti Vabariigi vastu. Viimase poolaasta jooksul on seda usaldust asutud ühemõtteliselt hävitama. Kõige häbiväärsem on, et usku oma riiki õõnestab ja murendab võimul olev koalitsioon eesotsas valitsuse liikmetega,” seisab avalduses. “Õigusriiki usaldades teame me, et mitte keegi ei seisa väljaspool seadust ja et me kõik oleme seaduse ees võrdsed. Kui rünnatakse õigusorganeid ja sõltumatut kohtumõistmist, siis rünnatakse nii seda usaldust kui riiki tervikuna.”

“Usaldus riigi vastu põhineb kindlustundel tuleviku suhtes,” märgivad sotsid. “Pikaajaliste reformide hävitamine poliitbüroodes, kõikidest ekspertarvamustest ülesõitmine ilma igasuguse sisulise mõttevahetuseta toob kindlusetuse tunde. Kindlusetust ja segadust toob samuti pikka aega ette teada olnud muudatuste kiirkorras tagasipööramine. Kahetsusväärselt ei ole nende muudatuste ajendiks mitte soov leida probleemidele lahendust, vaid kellegi kitsad ärihuvid.”

Sotsid tuletavad meelde, et riiki juhitakse poliitikute ja ametnike koostöös – ametnikud peavad olema ustavad Eesti riigile ja kehtivatele seadustele. Valitsus ei ole teeninduspunkt, kus ärimehed käivad riigiga suhteid klaarimas ja oma ärihuvidele soodsaid seadusi tellimas.

“Täna oleme olukorras, kus valitsuse liikmed ründavad Eesti riigiameteid ja riigiametnikke, kelle panus ja pühendumus on meie riigi usaldusväärsuse üks aluseid. Üks ministeerium asub eraettevõtte kohtuvaidluses riigiga avalikult riigivastasele seisukohale. Järjest enam kandub seesama muster ka kohaliku omavalitsuse tasandile, kus laest võetud põhjustega kangutatakse ametist kooli- ja raamatukogujuhte ja teisi kohapealse elu edendajaid,” seisab avalduses.

“Eesti kaitsevõime rajaneb lisaks meie enda tahtele ka riikidevahelisele koostööle. Kõikvõimalike ideede hooletu loopimine meediaruumi paneb küsimärgi alla meie tõsiseltvõetavuse. Kas meie sõbrad saavad ikka Eestit sellisena usaldada?” küsib erakond. “Eesti inimesed ei võidelnud iseseisva riigi eest, et meil taaskord tekiks juht, kes “keelab, käseb, poob ja laseb”. Just selles suunas oleme igapäevase riigi ründamise tõttu teel.”

“Inimesed tahavad oma riiki usaldada. Nad tahavad riiki, kus valitsus valitseb ja ei ründa ega ähvarda. Nad usaldavad riiki, kus valitsuse liikmed ei solva riigikogus rahva poolt valitud saadikuid ja seeläbi ka nende valijaid. Riiki, kus kodanikuühendused võivad vabalt koguneda, kartmata, et keegi neid segama või häirima tuleb. Riiki, kus erimeelsuste korral ei solvata presidenti, vähemusi, huvirühmi ja vaba ajakirjandust,” kirjutavad sotsid. “Head inimesed, ärgem luba õõnestada usaldust iseseisva Eesti riigi vastu. See võib meile kõigile väga kalliks maksma minna.”

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi