Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon tegi Ekspress Grupile ja Silvano Fashion Groupile nõuete rikkumise eest hoiatuse.

Ekspress Grupp avalikustas 7. oktoobril börsiteate, milles teavitas suunatud võlakirjaemissioonist, kuid jättis eelnevalt avalikustamata teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta, teatas Nasdaq Tallinn.

Nimelt on ettevõte kohustatud avalikustama teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta. Teave loetakse seejuures nõuetekohaselt avalikustatuks, kui see on avalikustatud börsiteatena börsi infosüsteemi kaudu.

Börs tegi hoiatuse ka Silvano Fashion Groupile, mille 3. mai üldkoosoleku otsuse kohaselt valiti uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis. Ettevõte aga viivitas reglemendis sätestatud teabe avalikustamisega uue nõukogu liikme tausta kohta, vastavasisuline teave avalikustati alles 10. mail.

Ühtlasi avalikustas Silvano Fashion Group 26. mail esimese kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande, täpsustamata piisava põhjalikkusega majandustulemuste muutusi.

Nimelt peab ettevõtte poolt börsiteatena avalikustatav majandustulemuste kommentaar sisaldama aruandeperioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet, sealhulgas teavet erakorralise või ühekordse iseloomuga tulude ja/või kulude kohta.

Ka peab majandustulemuste kommentaar sisaldama kirjeldust emitendi majandustegevust ja finantstulemusi mõjutanud olulistest asjaoludest aruandeperioodil.

Lisaks määras Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon UPP Olaines OÜ-le reglemendi rikkumise eest kogumis leppetrahvi 1000 eurot. Ettevõte hilines aruannete esitamisega.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi