Tallinna ringkonnakohus arutab 18. mail Keskerakonna eksjuhi ja kunagise Tallinna linnapea Edgar Savisaarega seotud korruptsioonisüüasja, milles prokurör taotleb maakohtus õigeksmõistetute süüdimõistmist ja ainsana süüdimõistetud Kalev Kallole osaliselt reaalset vanglakaristust.

Jaanuari keskel mõistis maakohus Kallole altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamise ja altkäemaksu vahendamise eest tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse kaheaastase katseajaga.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern taotleb ringkonnakohtult Kallo süüdimõistmist ka Keskerakonnale keelatud annetuse tegemise episoodis ning talle ühe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust, millest tal tuleb kohe ära kanda kolm kuud ning karistuse ülejäänud osa jääks kanda tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

Pern taotleb ettevõtja Vello Kunmani süüdimõistmist ametkäemaksu andmises ja talle tingimisi üheaastase vangistuse mõistmist. Ettevõtja Aivar Tuulbergile taotleb juhtiv riigiprokurör altkäemaksu andmise eest kaheaastast vangistust, millest ta tuleks kohe ära kanda kolm kuud ning üljäänud karistus jääks kanda tingimisi.

Pern taotleb ka menetluses Savisaarelt arestitud 80 000 euro konfiskeerimist riigituludesse. Ühtlasi leiab prokurör, et ettevõtja Alexander Kofkini materjalid tuleb saata maakohtule tagasi uue otsuse tegemiseks.

Juhtiva riigiprokuröri hinnangul tuleb maakohtu otsus tühistada kriminaalmenetluse kulude osas ning mõista süüdistatavatelt välja menetluskulud.

Maakohtu otsuse vaidlustas ringkonnakohtus ka Kallo kaitsja vandeadvokaat Kristi Rande, kes taotleb Kallo õigeksmõistmist kogu süüdistuse ulatuses. Samuti taotleb kaitsja Kallo menetluskulude enda kanda jätmise ning teha selles osas uus otsus, millega mõista Eesti vabariigilt Kalev Kallo kasuks välja menetluskulud kogu ulatuses.

Tuulbergi ja Kunmani kaitsjad paluvad jätta prokuröri apellatsioonkaebuse rahuldamata.

Jaanuari keskel mõistis maakohus korruptsioonikaasuses kohtu all olnutest süüdi vaid Keskerakonna veterani Kalev Kallo. Ettevõtjad Aivar Tuulbergi ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

Kohus mõistis Vello Kunmani altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja kohus mõistis riigilt tema kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud 39 310 eurot ja 57 senti. Kohus mõistis Aivar Tuulbergi altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõistis riigilt tema kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud 116 269 eurot ja 72 senti.

Aleksander Kofkini suhtes otsustas kohus kriminaalmenetluse lõpetada mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja mõistis riigilt tema kasuks välja õigusabikulud 79 197 eurot.

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha 80 000 ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus riigilt Savisaare kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud 3237 eurot.

Mullu oktoobris lõppenud kohtuvaidluses kinnitasid kõigi kohtualuste kaitsjad, et prokuratuuri süüdistus on tõendamata ja nende kaitsealused pole kuritegusid toime pannud.

Viimase sõna õigust kasutasid kõik protsessi lõpuks kohtu alla jäänud süüdistatavad ehk Kalev Kallo, Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman. Ka nemad kordasid üle juba protsessi ajal kõlama jäänud seisukoha, et pole süüdistuses märgitud tegusid toime pannud.

Prokurör taotles poliitik Kalev Kallo, ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi ja ärimees Alexander Kofkini süüdimõistmist ja nende karistamist osaliselt reaalse vangistusega ning ärimees Vello Kunmanile tingimisi vangistust.

Mullu 18. juunil tunnistas ettevõtja Hillar Teder, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda. Pärast Tederi antud ütlusi rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja lõpetas tema kriminaalasja oportuniteediga. Teder pidi tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigile sunniraha 200 000 eurot.

Ühtlasi tegi kohus mullu juuni keskel määruse, millega eraldas juriidilise isikuna kohtu all oleva Keskerakonna materjalid eraldi menetlusse, kuna partei oli avaldanud soovi minna riigiprokuratuuriga karistuse osas kokkuleppele. See ka sündis ning Keskerakonnal tuli tasuda riigituludesse 25 000 eurot.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna on kohtu all ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistati ekspoliitik Villu Reiljani.

Omastamisele kaasaaitamises süüdistatavana oli kohtu all ka Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser, kuid tema suhtes lõpetati menetlus oportuniteediga.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi