Valitsus arutab neljapäevasel istungil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poolt algatatud Somaalia võlakoorma kustutamise programmis osalemist.

Korralduse eelnõu kohaselt volitatakse Eesti Panka kasutama IMF-i kontol olevaid Eesti valitsuse vahendeid, et toetada Somaalia võlgade kustutamist IMF-i ees.

IMF on teinud Eestile ettepaneku osaleda võlakustutuses 50 000 IMF-i arveldusühikuga (SDR) ehk 62 145 euroga. Võlaleevenduses osalemisega toetab Eesti Somaalia arengut ja seeläbi globaalset majandus- ja finantsstabiilsust ning vaesuse vähendamist.

Kuna Eesti osalus Somaalia võlgade finantseerimisel seisneb üksnes IMF-i kontodel olevate valitsuse vahendite kasutamises, puudub vajadus rahaliste vahendite eraldamiseks riigieelarvest.

IMF-is algasid arutelud Somaalia võlgade võimalikust kustutamisest IMF-i ja teiste võlausaldajate ees 2019. aasta sügisel. Somaalia on oma võlakoormuse tõttu kvalifitseeruv IMF-i HIPC initsiatiivi kaudu saadavale võlaleevendusele. HIPC initsiatiivi otsustasid luua IMF ja Maailmapank 1996. aastal, et vähendada vaeste riikide võlakoormust.

Selle kohaselt nõustuvad rahvusvahelised doonorid ehk finantsinstitutsioonid ja riikide valitsused kustutama võlgu sellistele jätkusuutmatu võlaga riikidele, kes täidavad kehtestatud kriteeriumid, viivad ellu tugevat majanduspoliitikat ning aitavad kindlustada stabiilse majandusarengu tulevikus.

39 riigist, mis on HIPC initsiatiivi raames potentsiaalselt abikõlbulikud, on 36 riiki saanud võlaleevendust. Ülejäänud kolm riiki on Somaalia, Sudaan ja Eritrea.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi