Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes.

Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite uurimisel USA-s.

„Eesti riigi maine on viimastel aastatel mitmetes rahvusvahelistes rahapesujuhtumites tugevalt kannatada saanud. Nagu teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eesti asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides,” märkis Helme.

Tema sõnul on Eesti jaoks väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja et saadaks teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. “Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd. Kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner,“ selgitas rahandusminister Martin Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust USA-s.

Freeh Sporkin ja Sullivani meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes väga mitmekülgsete kogemustega. Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis Freeh oli aastatel 1991–1993 New Yorki lõunaringkonna kohtunik ja aastatel 1993–2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor. Just New Yorki lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USA-s, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani saar.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993–1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja aastatel 2000–2014 Interpoli peadirektorina. Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud kommertspanga Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi