Kaitsevägi kõrvaldab sel nädalal demineerijate erialase väljaõppe käigus kasutusest kõlblikkusaja ületanud lahingumoona, mille raames hävitatakse lõhkamise teel ligikaudu 2000 tankitõrje granaadiheitja Carl Gustav kumulatiivgranaati ja 120 millimeetrist miinipilduja suitsumiini.

„Praegusel juhul oleme koostöös Päästeameti Ida-Eesti pommigrupiga hävitamas peamiselt seda lahingumoona, mida kaitsevägi sai paarkümmend aastat tagasi abina Rootsilt ning mille vanus on juba üle neljakümne aasta,” ütles toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse lahingumoona sektsiooni ülem major Kaspar Saul.

“Tegemist on siis tänaseks täielikult aegunud lahingumoonaga, mille likvideerimisega erialase väljaõppelaagri käigus vabastame väärtuslikku eriotstarbelist laopinda, mida on kaitseväel vaja uue lahingumoona nõuetekohaseks hoiustamiseks. Aegumisel kasutuks ning tegelikkuses ka ohtlikuks muutunud lahingumoona hoiustamine ei ole enam otstarbekas,” lisas ta.

Kasutusest kõrvaldatava lahingumoona hulka kuuluvad põhiliselt tankitõrje granaadiheitja Carl Gustav kumulatiivgranaadid M66, 120 millimeetrised miinipilduja suitsumiinid M74 ja samuti 90 millimeetriseid tankitõrjekahuri kumulatiivmürske. Lisaks Rootsi abina saadud lahingumoonale kuulub hävitamisele ka taasiseseisvunud Eesti kaitseväe algusaastatel mujalt hangitud moon, mis täna enam relvastuse uuenemise tõttu kasutust ei leia.

Lahingumoona, mida kaitsevägi enam oma relvastuses nii ulatuslikul määral ei kasuta, kuid mis on endiselt kasutuskõlbulik, on abi korras eelnevalt ka edasi antud. Näiteks on saadetud püstolites Makarov kasutatavat moona Ukraina kaitseväele kasutamiseks.

„Lisaks hävitamisele on osa lahingumoonast plaanis müüa Rootsi ettevõttele Saab Dynamics AB. Hetkel ootame testide vastuseid, et olla veendunud lõhkeaine transportimise ohutuses,“ ütles kaitseväele lahingumoona hankimisega tegeleva Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp. Ta lisas, et kaasajal toimuvate lahingumoona hangete puhul minimeerib Riigi kaitseinvesteeringute keskus hangitud moona aegumise võimalusi. „Lühema elueaga toodete tellimine toimub tihedamini ja väiksemates mahtudes, et vältida korraga suures koguses aegunud laskemoona tekkimist.“

Kaitsevägi kasutab lahingumoona väljaõppes pidevalt rotatsiooni põhimõttel, kuid sellegi poolest võib esineda olukordi, kus lühikese aja jooksul aegub suurem kogus lahingumoona, mida ei ole olnud võimalik järk-järgult ära kasutada. Lahingumoona hävitamine selle aegumise korral on rahuajal moona elutsükli loomulik osa ning tavapärane praktika. Kaitsevägi seob lahingumoona kasutusest kõrvaldamise lõhkamise teel võimalikult ulatuslikul määral erialase väljaõppega.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi