Riigikogu võttis esmaspäevasel istungil koosseisu häälteenamusega vastu otsuse, andes heakskiidu Euroopa Liidu (EL) nõukogu otsusele omavahendite süsteemi kohta, milles sätestatakse taaskäivitamise kava rahastamine ühenduse laenu teel.

Otsuse poolt hääletas 63 ja vastu oli 19 riigikogu liiget. Taasterahastu eelnõu oli riigikogu menetluses seotud valitsuse usaldushääletusega.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et nii laenu võtmises EL-i nimel kui uue tuluallika kasutuselevõtus leppisid ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid kokku 2020. aasta juulis EL-i pikaajalise eelarve ja taaskäivitamise kava loomise kompromissi raames.

Valitsus otsustas 6. mai istungil siduda riigikogule esitatud otsuse vastuvõtmine usaldusküsimusega enne teist lugemist. Valitsus peab esitatud otsuse kiiret vastuvõtmist äärmiselt oluliseks, sest alles siis, kui kõik liikmesriigid on oma siseriiklikud protseduurid EL-i Nõukogu omavahendite otsuse heakskiitmiseks lõpetanud, saab Euroopa Komisjon võtta laenu, et alustada COVID-19 kriisi järgselt EL-i liikmesriikide majanduste taaskäivitamise toetamist.

Otsuse vastuvõtmise usaldusküsimusega sidumisel lõppesid juhtivkomisjoni kohustused ning valitsus koostas eelnõu teise lugemise jaoks vajalikud dokumendid: eelnõu uus tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri teiseks lugemiseks. Samuti vaatas valitsus läbi eelnõule laekunud muudatusettepanekud ja tegi nende suhtes otsused.

Ühe muudatusettepaneku esitas Isamaa fraktsioon ja 765 muudatusettepanekut Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed. Valitsus otsustas jätta muudatusettepanekud arvestamata.

Valitsus otsustas 6. mai istungil siduda riigikogule esitatud eelnõu vastuvõtmine usaldusküsimusega enne teist lugemist, pidades esitatud eelnõu kiiret vastuvõtmist äärmiselt oluliseks, sest alles siis, kui kõik liikmesriigid on oma siseriiklikud protseduurid omavahendite otsuse heakskiitmiseks lõpetanud, saab Euroopa Komisjon laenu võtta.

Aprilli lõpuks oli menetlus edukalt lõpetatud 19 liikmesriigis. EL-i taaskäivitamiskava raha kasutamine on plaanis käivitada suvel, see eeldab laenamist.

Seletuskirjas märgitakse, et EL-i taaskäivitamise kava on hinnanud aluslepingutega kooskõlas olevaks nii EL-i Nõukogu õigusteenistus, liikmesriikide õigusteenistused kui ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna eksperdid. EL-i taaskäivitamiskava on ellu kutsutud erakordsete majandusolude tõttu ja erakordsed olud tingivad erakordsed lahendused.

Laenu maksavad otsuse järgi tagasi kõik liikmesriigid ELi- eelarve sissemaksete kaudu alates hiljemalt 2027. aastast kuni 2058. aasta lõpuni ning uue omavahendina võetakse liidu eelarve rahastamiseks kasutusele ringlusse võtmata plastpakendijäätmete põhine omavahend.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi