Riigikogu võttis vastu raudteeseaduse, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) direktiivid ning korrastatakse seni kehtiva ja korduvalt muudetud seaduse struktuuri ning täpsustakse kehtivaid sätteid.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 riigikogulast, teatas riigikogu pressiteenistus.

Raudteeseadusega ülevõetavate EL-i direktiivide puhul on tegemist neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. 

Paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis. Selleks saab edaspidi taotleda lubasid EL-i raudteeameti kaudu.

Raudteeseadus näeb ette ka vähendada riigilõivumäära, kui raudteeliiklusregistri toiminguteks esitatakse taotlus tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) e-teenuse infosüsteemi kaudu.

Samas lisatakse seadusesse ka täiendavaid lõivusid näiteks raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa muutmise taotluste läbivaatamise eest.

Raudteerajatiste ehitus- ja kasutusõigusega seotu üheselt mõistetavaks muutmiseks muudetakse ehitusseadustikku ning täpsustatakse nõudeid raudteerajatistele. Samuti määratakse raudteerajatiste projekteerimistingimuste väljastamise pädevaks asutuseks TTJA.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi