TALLINN, 21. veebruar, BNS – Eestimaa Looduse Fondi (ELF) vaates on kahetsusväärne, et Liivi lahe ja Saare-Liivi 5 meretuuleparkide võrguühenduste loomise ning käigushoidmise mõjusid hinnatakse eraldiseisvalt meretuulikuparkidest, kuna mõjuhindamise tükeldamine on end tõestanud kui halb praktika. 

Veebruari algul saatis rahandusministeerium arvamuse avaldamiseks välja valitsuse korralduse eelnõu Liivi lahe ja Saare-Liivi 5 meretuuleparkide elektriühenduste riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks. 

ELF märgib oma hiljutises tagasisides aga, et mõjuhindamiste tükeldamine, siinpuhul võrguühenduste tuuleparkidest eraldamise näol, on end tõestanud kui halb praktika, sest kumulatiivset mõju on keeruline hinnata, kui projektide eri osadele on koostatud eraldiseisvad keskkonnamõju hinnangud.

“Ettevaatuspõhimõttest tulenevalt oleks mõistlik planeeringust kohe välistada lindude ning nahkhiirte rändekoridoride trajektoorid, et vältida hiljem tuuleparkide rajamist kõrge konfliktiohuga aladele, kuna võrguühenduste asukohad määravad ette ära ka tuulikute asukoha,” toonitas ELF-i juhatuse liige Tarmo Tüür kirjas rahandusministeeriumile. 

Ta selgitab, et võrguühendused ise ei mõjuta lindude ning nahkhiirte rändeid, ent rännuteede suhtes valesti paigutatud tuulepargid võivad väga tõsiselt kahjustada elurikkust ning elurikkuse strateegia eesmärke. Elektriühenduste keskkonna mõjude hindamise koostamise käigus ei pruugi vastav mõju aga Tüüri sõnul ilmneda, kuna merealuste rajatiste puhul ei hinnata õhuruumi mõjusid.

“Leiame, et Eesti riik peaks planeeringuid koostades aktiivselt tegutsema selle nimel, et tuuleenergeetika arendamise käigus ei kahjustataks mereelustikku ning välditaks ebapiisavate ettevaatusabinõude tõttu keskkonnakahjusid,” rõhutas Tüür. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi