TALLINN, 21. veebruar, BNS  Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab esmaspäevasel avalikul istungil koos asjaomasete ametkondade esindajatega interneti juurdepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkust.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu märkis, et vajadus kiire internetiühenduse järele on selgelt välja tulnud just viimastel pandeemia-aastatel. „Kahetsusväärselt ei ole riik suutnud aga kõigile ligipääsetavust kiirele internetile tagada ja see seab inimesed ebavõrdsesse seisu,“ ütles Reinsalu. „Arutame nüüd komisjonis, kuidas seni tehtud vigu vältida ja seatud eesmärkideni kiiremini jõuda.“ 

Erikomisjon on lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise vajalikkuse ning protsessi kiirendamisega tegelenud juba aastast 2015. Selleks, et kõikidesse piirkondadesse jõuaksid ühendused kiiremini, võttis riigikogu erikomisjoni liikmete algatusel 2017. aastal vastu elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Selle eesmärgiks oli lairibateenuse kättesaadavuse parandamine läbi lairibavõrgu kasutuselevõtu kulude vähendamise. Muudatuse kohaselt saab sidevõrgu taristuks kasutada elektriposte.  

Riigikontrolli auditi käigus selgus, et vaatamata eraldatud 35 miljonile eurole ja lairibavõrgu arendamise erinevatele meetmetele on kiire interneti kättesaadavus turutõrkepiirkondades jäänud seatud eesmärkidest oluliselt maha. Riigikontroll leiab, et kiire interneti juurdepääsu­võrgu rajamisele tuleks seada selged prioriteedid ning ehitada ühendusi esmajärjekorras piirkondadesse, kust on laekunud enim sooviavaldusi. Kiire interneti sooviavaldusi on erinevad allikad inimestelt küsinud, kuid seda infot ei ole seni koondatud.

Istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti, Enefit Connect OÜ, riigikogu lairibavõrgu toetusrühm, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Voose Külaseltsi ning riigikontrolli esindajad. 

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi