HITSA kogus haridustehnoloogide abiga kokku koolide esimese nädala kogemused ja koostas e-õppe kümme nõuannet.

Esiteks: mõelge läbi, mis suhtluskanalid toimisid kõige paremini, millega jätkata, mis kõrvale jätta. Vältige paljusust.

Teiseks: selgitage välja õpetajad ja õpilased, kes vajavad abi. Helistage, kui ei saa online-kontakti. Tähtis on, et keegi ei kaoks.

Kolmandaks: vaadake üle õppekorraldus, töömaht, tähtajad ja tunniplaan. Näiteks kui on juba tunnitöö, siis kodutöö on liiast. Otsige paindlikke lahendusi.

Neljandaks: leidke võimalusi koostööks – näiteks aineõpetajad võivad tunde ka koos ette valmistada.

Viiendaks: vaadake üle rollid koolis. Toeks saavad teiste tegevustega olla koolipere liikmed, kes tundi ei anna – raamatukogutöötaja, õppejuht ja huvijuht ja teised.

Kuuendaks: arutage olukorda HEV-koordinaatori ja psühholoogiga. Kuidas toimuvad väikeklassid, missugused on suhtlemisvõimalused videokanalites, pange paika koduõppe reeglid.

Seitsmendaks: tänage oma kooliperet, motiveerige ja kiitke neid. Hoidke kokku! Virtuaalne õpetajate tuba ja veebiüritus õpilastele toovad koolipere kokku ja sisendavad positiivsust.

Kaheksandaks: leidke tasakaal digitaalse ja ekraanivaba õppe vahel. Digivahendid on abiks info edastamisel, suhte hoidmisel, aeg-ajalt erinevate õppeülesannete läbiviimisel ja ühiste arutelude pidamisel. Oluline on leida tasakaal ekraaniga ja ekraanita õppimise vahel – distantsõpe ei tähenda üksnes digivahendite kasutamist ja e-õpet.

Üheksandaks: küsige julgelt nõu. Nädal tagasi vastasid paljud Eesti haridustehnoloogid üleskutsele ja on nüüd valmis abistama koole e-õppe korraldamisel.

Kümnendaks: kui vajate lisainfot, siis leiate seda lihtsasti. Oleme kogu koduse e-õppe info koondanud ühele lehele. Värsked koolitused, materjalikogud, nõuanded õpetajatele ja lapsevanematele leiab Koduse e-õppe korduma kippuvate küsimuste lehelt. Infot uuendatakse pidevalt.

Nõuanded koostas Eesti Haridustehnoloogide Liit koostöös HITSA-ga. Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) on haridus- ja teadusministeeriumi, ülikoolide ja IT-ettevõtete koostöös loodud sihtasutus, mis toetab tehnoloogiaoskuste tarka kasutamist õppetöös.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi