Kärdla Keskväljaku ääres on kuus ülekäigurada, mille kivikate kevadeks osaliselt välja vahetatakse, et muuta tee ületamine ratastooliga liikleja jaoks senisest turvalisemaks.

Autoga Keskväljaku ülekäigukohtadest üle sõites on erinevus asfaltteega tunda, kuid midagi erilist selles pole. Ratastooliga, millel autoratastega võrreldes hoopis väiksemad rattad, tuleb nurgeliste ja laiade vuukidega teekatte puhul hoopis tähelepanelikum olla.

“Kui liikuda tavalise ratastooliga üle krobeliste kivide, siis raputamisele lisaks kipuvad rattad mõne nuki taha kinni jääma ja kui see juhtub hoo pealt, võib tool küliligi minna,” kirjeldas ohtusid Jaanus Jesmin, kes kasutab ratastooli igapäevaselt ligi 20 aastat.

Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonna juhataja Monika Pihlak juhtis tähelepanu, et eelmisel aastal valminud Kärdla Keskväljak ehitati 2019. aasta jaanuaris välja antud ehitusloa alusel.
Pool aastat enne ehitusloani jõudmist, 2018 mai lõpus, kui väljaku teedeosa oli suuresti projekteeritud, andis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister välja määruse, milles olid kirjas puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitistele. Üks punkt selles määruses keelab ülekäiguraja liikumissuunal teekattematerjalina kasutada muna-, täringu- ja muud ebatasast ning laia ja sügava vuugivahega paigutatavat kivi, välja arvatud muinsuskaitsealal ja UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud alal.

Nii ei sobitu enne vastavate nõuete kehtestamist projekteeritud ülekäigurajad praegu kehtivate nõuetega ega arvesta puudega inimeste erivajadusi. Tänavu mais tegi projekti rahastaja, Riigi tugiteenuste keskus väljaku ülevaatusel ettekirjutuse vahetada Kärdla Keskväljaku ülekäiguradade täringukivid.

Pihlak ütles, et läbirääkimiste tulemusel ei ole vaja asendada kive kogu ülekäiguraja ulatuses, vaid piisab ühe meetri laiusest alast. Betoonkivid pannakse kahele Uue tänava ja neljale Rookopli tänava ülekäigukohale.

Parima pakkumuse nendeks töödeks esitas OÜ Riburada, millega vald sõlmis lepingu maksumusega 11 200 eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimine sõltub ilmastikuoludest, kuid kokkuleppe järgi on hiliseimaks tähtajaks eeloleva aasta 30. aprill.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi