Pärnu maakohus tunnistas esmaspäeval laste väärkohtlemises süüdi 2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Malle Kobini ja karistas teda reaalse vangistusega.

Kohus karistas 67-aastast Malle Kobinit nelja aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Maakohus tunnistas Kobini süüdi omastamises, alaealistelt seadusliku aluseta vabaduse võtmises ja nende kehalises väärkohtlemises.

Malle Kobinile arvati süüks kuritegude toimepanemist  viie 9-17-aastase kasulapse suhtes. Talle heideti ette nende korduvat käe ja jalaga löömist ning nende erinevatesse ruumidesse sulgemist viiest minutist kuni mitme päevani. Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel süüdistati naist ka selles, et ta sundis lapsi karistusena seisma 12 tundi või kauemgi ühe koha peal. Peale selle heideti Kobinile ette tema juurest ära kolinud täisealise noore jalgratta, arvuti ja muude asjade omastamist.  

Malle Kobin kohtus end üheski kuriteos süüdi ei tunnistanud. Ta kinnitas, et ei ole kedagi lastest löönud, tema käsul pole keegi pidanud karistusena tunde püsti seisma ning samuti ei ole ta kelleltki ruumi sulgemisega vabadust võtnud. Omastamise süüdistust selgitas ta asjaoluga, et noor, kes tema juurest ära kolis, varastas temalt raha, mistõttu hoidis ta asju läbirääkimiste ajal enda juures. 

Kohtuasja vaidluse keskmeks oli kannatanute ütluste usaldusväärsus. Nimelt vaidlustas Kobini kaitsja kannatanute ütluste usaldusväärsuse kuna need olid kohtus ja kohtueelses menetluses erinevad. “Kohus leidis, et kannatanute ütlused igapäevaelust, omavahelistest suhetest ja Kobini karistusme meetoditest on kokkulangevad. Kannatanud on kohtus usutavalt selgitanud, miks nad ajal, mil nad M. Kobini juures elasid, ei julgenud tegelikke elutingimusi teistele inimestele rääkida –  nad kartsid uusi ja rangemaid karistusi,” selgitas kohtunik Piia Jaaksoo tänasel otsuse kuulutamisel. Süüdistatava ütlusi kohus usaldusväärseks ei pidanud, kuna need on teiste tõenditega vastuolus ja ennast õigustavad.

Kokkuvõtvalt leidis kohus, et Kobinile esitatud süüdistus on täies  mahus tõendamist leidnud.

“Vägivald on lubamatu, ka peresiseselt­. Laste kasvatamisel ei tohi neid karistada füüsiliselt ega võtta neilt karistusena liikumisvabadust. Süüdistuses kirjeldatud ja kohtus tõendamist leidnud M. Kobini teod näitavad, et just eelnimetatud viisil ta lastega käitus. Seega, kuigi M. Kobin on varasemalt karistamata leidis kohus, et tema karistamine kergema karistusega kui vangistus ei ole võimalik,” märkis kohtunik Piia Jaaksoo. 

Kriminaalmenetluse kuluna peab M. Kobin tasuma riigile 981,08 eurot ja kannatanute esindaja tasud kogusummas 6566,72 eurot. Kobini valitud kaitsjale makstud tasu 10 500 eurot jääb naise enda kanda. Kohtuotsus ei ole jõustunud. Kohtumenetluse pooltel on õigus esitada 15 päeva jooksul apellatsioon Tallinna ringkonnakohtule.

Juunis taotles prokurör Indrek Kalda kohtuvaidluses 2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Malle Kobinile laste väärkohtlemise eest reaalset vanglakaristust.

“Malle Kobinile ette heidetud tegude eest on maksimaalne võimalik liitkaristus viis aastat vangistust. Varem kriminaalkorras karistamata inimeste puhul kaalutakse alati võimalust jätta karistus tingimisi täitmisele pööramata. Prokuratuur hindas süüdistuses Malle Kobini kuritegusid keskmisest raskemaks ning 18. juunil peetud kohtuvaidlustel palus karistada teda nelja ja poole aasta pikkuse reaalse vangistusega,” ütles prokurör Indrek Kalda toona.

Kobini kaitsja leidis kohtuvaidluses, et naine tuleks kogu süüdistuse ulatuses õigeks mõista.

26. mail alanud kohtuprotsess toimus Pärnu maakohtus kannatanute eraelu kaitseks kinniste uste taga.

Viie lapse väärkohtlemises süüdistatav Malle Kobin end kuritegudes süüdi ei tunnista.

Lääne ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi on Kobin aastatel 2016–2019 korduvalt löönud viit 9–17-aastast kasulast nii käe kui jalaga. Väidetavalt sundis Kobin karistusmeetmena lapsi seisma ühe koha peal tunde.   

Kasulapsed elasid Kobini juures Hiiumaal perekodus asendushooldusteenuse lepingu alusel.

Kriminaaluurimine käivitati mullu augustis, kui sotsiaalkindlustusamet tegi kuriteoteate.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi