Välisminister Urmas Reinsalu nimetas arusaamatuks otsust vabastada riigireetur Herman Simmi tingimisi enne tähtaega. 

“Hermann Simmi ennetähtaegne vabastamine on minu jaoks arusaamatu, olgugi et kohtul selleks seaduse järgi on pärast kaalumist voli ja kohus on seda põhjendanud. Need põhjendused on minu jaoks arusaamatud,” kirjutas Reinsalu oma Facebooki leheküljel.

“Simm oli oma ametis andnud vande kaitsta Eestit ja tema ametiks oligi saladuste kaitse. Ta müüs meie ja liitlaste saladusi raha eest maha. Ainuüksi julgeolekunõuete hilisem muutmine maksis riigile 20 miljonit,” kirjutas Reinsalu ja märkis, et Simmi reetmine seadis ohtu ka tuhanded Eesti inimeste ja liitlaste elud

“Mul on piinlik ka liitlaste ees- nende saladuste reetmine on meie jaoks kuritegu, mille eest vabastame ennetähtaegselt, sest põhjenduse järgi spioon ei saa tulevikus enam saladustele ligi pääseda ja uue riigireetmise tõenäosus on kohtu loogikas väike,” kirjutas Reinsalu.

Endise justiitsministri hinnangul peab karistus riigireeturile esiteks hirmutama tulevasi teisi reetureid ning teiseks olema kättemaks Eesti riigi poolt. “Selles pole midagi häbeneda. Kõik riigid kohtlevad erilise jõuga riigireetureid ja see on põhjendatud;” kirjutas Reinsalu.

Ka avaldas Reinsalu ülaltust, et prokuratuur Simmi vabastamisotsust edasi ei kaevanud.

Reinsalu märkis, et esitas pärast Simmi kinnipidamist riigikogule ettepaneku karistada spioone kuni eluaegse karistusega. “Nüüd tuleb Raivo Aja ettepanekute alusel seda edasi arendada,” kirjutas ta.

Tartu maakohus otsustas Simmi temale Harju maakohtu 25. veebruari 2009. aasta otsusega mõistetud karistuse kandmiselt tingimisi enne tähtaega.

Kohus, kuulanud ära süüdimõistetu, tutvunud prokuröri arvamuse ning Tartu vangla poolt esitatud materjalidega, leidis, et Herman Simmi vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamine on põhjendatud. Kohtu hinnangul annab ennetähtaegse vabastamisega kaasnev kriminaalhooldusele allutamine Simmi edaspidisel mõjutamisel seaduskuulekusele rohkem tulemusi kui karistuse täielik ärakandmine kinnipidamiskohas. Nii Tartu vangla kui ka prokuratuur toetasid vabastamist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi