Riigimetsa majandamise keskus (RMK) asub varakevadel koostöös Eesti Maaülikooliga katsetama Häädemeeste luitemetsas valikraiega metsamajandamist.

Valikraie kasuks otsustati reedesel Häädemeeste valla, maaülikooli ja RMK esindajate kohtumisel. “ Läbi  aegade on valikraiet küll kiidetud, küll laidetud. Osalemine valikraiet uurivas teadusprojektis on meile oluline, sest tahame teada, milline on peale valikraiet uue metsa väljakasvatamise tulemus erinevalt kujunenud puistutes,” ütles RMK peametsaülem Andres Sepp.

Tema sõnutsi on riigimetsa majandajale oluline, et kui raiega tuuakse metsast välja väärtuslik puit, tuleb kindlustada samaväärse männimetsa uuesti kasvamine. Peametsaülem leidis, et Eesti riigimetsa majandamine peab olema teaduspõhine. “Praegu puuduvad meil valikraies laiemad kogemused, vastavad katsealad ja teadustulemused,” selgitas ta.

“Kuna valikraiet on Eestis äärmiselt vähe kasutatud ja  uuritud, siis Eesti maaülikool püüab seda lünka täita koostöös RMK-ga,” ütles Eesti maaüli kooli metsandusprofessor Veiko Uri. Et teadustulemusi oleks Eesti tingimustes või malik kasutada mitmekülgselt, rajatakse valikraie katsealad nii Kagu-Eesti palu- ja laanemetsadesse kui ka EdelaEesti luitemännikutesse.

Uri sõnade järgi on uuringu peaeesmärgid hinnata valikraie mõju metsa süsinikusidumisele ja selle majanduslikke külgi. Valikraie katsealadena soovitakse kasutada viit metsaeraldist, mis jäävad vana Riia maantee äärde Kabli ja Ikla vahelisele alale, mille pindala on ligikaudu kaheksa hektarit. Valikraiel võetakse maha vaid osa puid ja peale raietöid aidatakse kaasa uue männimetsa kasvule. Need katsealad paiknevad lähestikku metsaga, kus läinud aasta lõpus tehti aegjärkne raie. Aastate jooksul selgub, kas ja kuidas erinevad kaks majandamisviisi metsa taastumise, süsinikusidumise poolest ja majanduslikult.

Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi sõnutsi andis vald teadusprojektis osalemiseks vajaminevaks valikraieks nõusoleku, kuna kohalike elanike soov on säilitada piirkonnas ilusad elujõulised männimetsad. Tema jutu järgi on oluline teada, kuidas seda teha mitte ainult arvamise, vaid ka teaduslike faktide najal. Vald koostab uut üldplaneeringut, milles määratakse, kuidas valla metsa tuleb majandada.

Valikraiet uuritakse teadusprojekti “Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid” käigus. RMK alustas möödunud aasta novembris Häädemeeste luitemetsas raietöödega, mis tuli kohalikele elanikele halva üllatusena. Kohalikud moodustasid mittetulundusühingu ja kaebasid raietööd kohtusse. Kohus peatas metsateatiste kehtivuse ja mõni nädal hiljem tühistas keskkonnaamet need täielikult, kuna valla senine üldplaneering lubab neis metsades teha vaid valikraiet.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi