Euroopa Komisjon teatas kolmapäeval, et annab Poola kohtumõistmise sõltumatust õõnestava reformi eest Euroopa Kohtusse.

Brüssel palus kohtul anda korraldus Poola 2019. aasta seaduse ajutiseks peatamiseks, kuni langetatakse lõplik otsus.

Euroopa Komisjoni õigusvolinik Didier Reynders ütles pressikonverentsil, et Komisjon on veendunud, et Poola seadus rikub sõltumatut kohtumõistmist ning on vastuolus Euroopa Liidu seaduste ülimuslikkuse põhimõttega.

Samm on seotud EK pingutustega toomaks Poola ja Ungari tagasi Euroopa demokraatlike normide järgmise juurde. 

Mõlema riigi populistlikku valitsust süüdistatakse sõltumatu meedia suukorvistamises ja reformides, mille eesmärk on kõrvaldada kohtunikud, kelle otsused võivad olla vastuolus võimuerakondade vaadetega.

Poolas eelmisel aastal jõustunud kohtureform takistab kohtunikke Euroopa Kohtu poole pöördumast ja loodi organ, mis otsustab kohtunike sõltumatuse üle EL-i seadusi eirates. Samuti loodi distsiplinaarkoda, millel on volitused tühistada ülemkohtunike puutumatus, et nende suhtes oleks võimalik algatada kriminaalasju või vähendada palku. 

Poola valitsus teatas kolmapäeval, et Komisjonil pole mingit juriidilist ega faktilist õigustust seda sammu astuda. 

“Kohtusüsteemiga seotud küsimuste reguleerimine on üheselt siseriiklik valdkond, mis on ilmselge Poola põhiseaduses ja EL-i lepetes. Poola seadused ei erine EL-i standarditest,” ütles ta. 

Poola peaminister Mateusz Morawiecki esitas esmaspäeval taotluse Poola põhiseaduskohtusse Poola põhiseaduse ülimuslikkuse kohta EL-i õiguse suhtes. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi