Eesti NATO Ühingu (EATA) eestvõttel algab teisipäeval Haapsalus õpetajake kahepäevane suvekool “Ennetustöö koolides”, mille põhirõhk on õpetajate sotsiaalsete oskuste arendamisel, koolikiusamise ja laste riskikäitumisega toimetulekul, abivajava lapse märkamisel ja toetamisel ning ohtude ennetamisel.

Samuti rõhub suvekool küberkaitseoskuste parandamisele ning vastava valikkursuse digiõpiku tutvustamisele.

Suvekooli juhatavad sisse Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse vanemspetsialist Triin Sokk, siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Ain Peil ja Barbara Haage, kes on sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht.

“Oleme ühiskonnana jõudnud sinna, kus näiteks koolikiusamise ja uimastitarvitamise tagajärgedega tegelemise kõrvalt leiame üha enam aega ja soovi tegeleda riskikäitumise ennetamisega. Turvalise keskkonna loomine sõltub meist kõigist ja selle tagamine ei saa olla ühe inimese või asutuse vastutus,” rääkis Peil. 

Suvekoolis tutvustatakse ennetustöö aluseid ja vaadatakse võimalusi, kuidas koole abistada. Uue kontseptsiooni koostamisse on andnud oma panuse sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, riigikantselei, Tervise Arengu Instituudi, politsei-ja piirivalveameti ning sotsiaalkindlustusameti eksperdid.

Õpetajatele pakutakse lisaks teoreetilistele teadmistele ka võimalust osaleda kolmes praktilises töötoas. Räägitakse laste tervisekaitsest ja netisõltuvusest, samuti riskikäitumisest, sealhulgas kuidas toime tulla uimastite tarvitamise, koolikiusamise, koolikohustuse mittetäitmise ja teiste väärtegusid toime panevate lastega ning nende peredega. 

Kolmapäeval toimub küberkaitse valikkursuse ainekava digiõpiku ja õppematerjali tutvustamine. Seda projekti juhib Eesti NATO Ühing koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Kehtna kutsehariduskeskuse ja Informaatikaõpetajate Seltsiga.

Õpetajate suvekool toimub 12. korda Eesti NATO Ühingu eestvõttel koostöös Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, haridus-ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Tervise Arengu Instituudi ja Friedrich Eberti Fondiga.

Õpetajate Suvekooli näol on tegemist integratsiooniprojektiga, mille Eesti NATO Ühing algatas pärast pronkssõduri sündmusi. Eesmärgiks on olnud kutsuda kokku ajaloo- ja ühiskonnaõpetajaid, kuid ka teisi haridustöötajaid ja koolijuhte nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest ning anda neile võimalus arutleda valusatel koolielu ja ühiskonna teemadel, ühtlustada arusaamu ja ära kuulata eriarvamused. Kui varasematel aastatel on suvekoolis olnud ka sünkroontõlge vene keelde, siis paaril viimasel aastal pole seda enam vaja läinud – eesti keele oskus on vene koolides oluliselt paranenud. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi