Valmisid 2019. aaasta riigieksamite analüüsid, mille kohaselt on need jäänud võrreldes eelmiste aastatgega stabiilseks, statistilised andmed on avaldatud Eksamite Infosüsteemis.

Sel aastal toimusid riigieksamid 23. korda ja riigieksameid sooritas kokku 9657 eksaminandi. Õpilased pidid gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid.

Lisaks riigieksamitele tuli gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada ka koolieksam ja uurimistöö. Kokkuvõttes on 2019. aasta riigieksamite tulemused võrreldes varasemate aastatega jäänud stabiilseks. Võõrkeeleeksamite osas on märgata suuremat huvi erinevate võõrkeeleksamite valimisel ja ka üha enam noori esitab keeloskustaset kinnitava tunnistuse. 

Kokkuvõtliku info eksamitulemuste kohta leiab riigieksamite ülevaatest, põhjalikumad eksamianalüüsid on välja toodud ainete kaupa ning riigieksamite statistika on kättesaadav Eksamite Infosüsteemist.

Riigieksamite läbiviimist korraldab SA Innove. Innove on Eesti hariduse kompetentsikeskus. Personaalse hariduse edendajana töötab Innove välja õppimist ja õpetamist toetavaid uuenduslikke lahendusi,  korraldab eksameid, teste ja uuringuid, vahendab eurotoetusi. Rajaleidja võrgustiku kaudu pakub Innove tasuta haridustugiteenuseid.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi