Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja taotlusvooru poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks vajalike investeeringute toetamiseks.

Toetust saab taotleda taastamis- ja hooldustöödega seotud investeeringuteks puisniitudel, loopealsetel, lubjavaestel aruniitudel, lubjarikastel aruniitudel, nõmmeniitudel, lamminiitudel, soostunud niitudel ning liigikaitseliselt olulistel rannaaladel, edatas KIK.

Taotluste vastuvõtt algab 28. augustil.

Keskkonnaminister, KIK-i nõukogu esimees Rene Kokk sõnas, et poollooduslike koosluste taastamine on väga vajalik tegevus, et säilitada Eestile omast liigilist mitmekesisust ja traditsioonilist maastikku.

“Selleks, et taotlejal oleks lihtsam KIK-ist toetust küsida, jagame taastamistöödele toetust ühikhinna alusel. Näiteks toetame loopealsetel töid 1936,98 euroga hektari kohta. Samuti on laienenud toetuse saajate sihtgrupp – ootame taotlusi esitama ka eraisikuid, FIE-sid ja looduskaitsega tegelevad äriühinguid,” ütles minister. 

„Erisus eelmise vooruga seisneb selles, et nüüd toetame ka loomaveokäru ning -pargase soetamist – viimane on abiks väikesaartele ja laidudele loomade ja niidutehnika veoks,“ ütles KIK-i toetuste ja teenuste osakonna juhataja Antti Tooming.

Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja äriühingud, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud ning eraisikud ja FIE-d. FIE-d ja äriühingud saavad toetust küsida ainult taastamistöödeks. Eraisikutele antavast toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 4000 eurot ja toetuse maksimaalne määr on 85 protsenti abikõlblikest kuludest. Taastamistöödeks ja taristu rajamiseks, uuendamiseks ja soetamiseks saab projekti omafinantseeringuks toetust küsida KIK-i keskkonnaprogrammist. Seda toetust eraisukud küsida ei saa.

Taotlusi saab esitada alates 28. augustist e-toetuse keskkonna kaudu kuni antud vooru eelarve täitumiseni, milleks on taastamistööde puhul 600 000 eurot ja hooldamiseks vajaminevate investeeringute puhul 265 156 eurot. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi