Klinkri, tsemendi ja killustiku tootja AS-i Kunda Nordic Tsement (KNT) käive langes mullu 13,9 protsenti ligi 41,9 miljonile eurole, puhaskasum kukkus samas 90,5 protsenti 2,5 miljonile eurole.

Ettevõtte müügitulust 31,2 miljonit eurot moodustas müük Eestis. Teine suurem sihtturg oli Läti, kuhu müüdi 5,3 miljoni euro väärtuses kaupu. Euroopa Liidust väljapoole KNT mullu oma tooteid ei müünud, selgus ettevõtte möödunud majandusaasta aruandest.

Seejuures 92,9 protsenti mullusest müügitulust tõi omatoodangu müük, 6,8 protsenti kaupade vahendamine, ülejäänu muu müük. 

2019. aasta investeeringute kogumaht oli ligi 1,3 miljonit eurot. Suuremad projektid olid emissioonide vähendamine, killustiku tehase liisingust välja ostmine ja autokaalu uuendamine. Jätkati ka uut tüüpi lendtuha kasutusele võtmist ja selle baasil CEM II arendamist

Majandusaasta keskmine töötajate arv ettevõttes vähenes aastaga 14 võrra 170 töötajale, seda peamiselt 2018. aasta lõpul müüdud Kunda sadama töötajate ülemineku tõtu. Tööjõukulud kokku olid mullu 6,3 miljonit eurot, ülemöödunud aastal 6,5 miljonit eurot. 

Tänavu märtsis lõpetati vastavalt KNT nõukogu otsusele Kundas klinkritootmine, kuna süsinikdioksiidi (CO2) kvootide hinnatõus muutis sealse klinkritootmise majanduslikult ebaotstarbekaks. 

Seoses klinkri tootmise lõpetamisega otsustas KNT töölepingud kollektiivselt üles öelda ligi 80 töötajaga. Lisaks töölepingute lõpetamisele tekivad kulud ka koostööpartneritega lepingute lõpetamisest, tootmisseadmete ja -alade tühjendamisest ning korrastamisest ja muude kohustuste täitmisest.

Kokku tekitab tootmise lõpetamine ettevõttele rahalisi väljaminekuid 2020. aastal ligikaudu 9 miljonit eurot. Kaasnev olemasolevate varade allahindamine toob kaasa kulusid ligikaudu 14 miljonit eurot.

Ettevõte jätkab tööd tsemendijahvatustehasena, samuti jätkatakse killustiku tootmisega. Tsemendi tootmiseks vajalikku klinkrit hakatakse edaspidi tooma teistest HeidelbergCement kontserni kuuluvatest tehastest.

Koroonapuhangu valguses nägi Kunda Nordic Tsement aruande kohaselt üksikuid märke, et mõnede klientide tellijad on oste vähendanud, kuid olulist müügi langust ei ole see seni põhjustanud. Kuna olukord oli ebakindel, ei pidanud ettevõte aruande koostamisel võimalikuks kvantitatiivse mõjuhinnangu andmiseks. 

KNT omanikud on 75 protsendiga HeidelbergCement Grupp ja 25 protsendiga CRH Grupp.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi