Tartu maakohus rahuldas osaliselt ülikooli raamatukogu endise direktor Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses ja mõistis ülikoolilt Halliku kasuks välja hüvitise 90 568 eurot.

Kohus tuvastas, et Tartu Ülikooli ülesütlemisavaldus Martin Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamiseks on tühine ja lõpetas töölepingu töölepingu seaduse alusel alates möödunud aasta 29. augustist, edastas kohtu pressiesindaja. 

Kohus leidis, et töölepingu lõpetamine erakorralise ülesütlemisavaldusega ilma hoiatuseta ei olnud kohane meede ning lepingu ülesütlemine on hoiatuse puudumise tõttu tühine. Kohtu hinnangul oleks olnud piisav tähelepanu juhtimine käitumise ebasobivusele ning et ülikool oleks saanud lepingu lõpetamist kaaluda juhul, kui Hallikut oleks hoiatatud, et tema käitumine toob kaasa lepingu lõpetamise ning Halliku käitumine oleks sellest hoolimata kordunud.

Lisaks mõistis kohus tehtud otsusega Tartu Ülikoolilt Martin Halliku kasuks välja hüvitise summas 90 568 eurot. Sellest 30 568 eurot moodustab saamata jäänud töötasu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis.

Kohus möönab, et praeguseks puudub kohtupraktika sellises ulatuses kahjuhüvitiste väljamõistmiseks ning mittevaralise kahju summa võib tunduda liialt suur. Samas tuleb hüvitamisel lähtuda sellest, et lepingu lõpetamise aluse valik ning selle avalikustamine tähendab arusaadavalt hageja maine hävitamist ja tema karjäärivõimaluste rikkumist aastateks, kui mitte pikemaks ajaks.

Kohtu hinnangul puudus Tartu Ülikoolil kohustus ja vajadus avaldada infot Hallikuga sõlmitud töölepingu lõpetamise fakti ja aluste kohta avalikkusele pressiteatena.

Otsus ei ole jõustunud ning Tartu ringkonnakohtule saab apellatsiooni esitada 30 päeva jooksul.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi