Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul ei olnud lõppev aasta hariduses kerge ja nii koolides kui lasteaedades tuli tegeleda pideva kohanemisega.

„Haridus on kindlasti üks neist valdkondadest, mis kriisist enim mõjutatud,” sõnas Belobrovtsev linnavalitsuse pressiesindaja teatel. “Seda enam on pühade eel lõppevale aastale tagasi vaadates põhjust uhkust tunda, kuna hoolimata enneolematust proovilepanekust ja kohati lausa pea peale pööratud elukorraldusest said meie haridustöötajad väga hästi hakkama.”

Tallinna Haridusamet käivitas haridusstrateegiast lähtudes teema-aasta tähistamine ning käimasolev õppeaasta on pühendatud klassijuhatajatele, et nende ametit esile tõsta ja väärtustada. Selleks sõlmisid haridusamet ja 48 linna üldhariduskooli klassijuhataja aasta hea tahte lepingu, milles toodud tegevuskava järgi algatatakse ja juurutatakse mitmesuguseid tegevusi alates tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi väljatöötamisest kuni mentor- ja õpiprogrammideni välja. Kevadel 2021 on plaanis koostöös RMK-ga istutada klassijuhatajate mets.

Jätkuvalt on linna haridusasutused keskendunud laste ja noorte vaimsele tervisele ja liikumisharjumiste parandamisele. 2020. aastal laienes taas koolide ring, kes tegelevad teadlikult kiusennetusega ning on liitunud KiVa programmiga. Märkimist väärib kindlasti ka Tartu Ülikooli liikumislaborilt Tallinna linnvalitsusele ja haridusametile ühiselt omistatud tunnustus – aasta tegija tiitel kategoorias Liikuma Kutsuvat Kooli toetav kohalik omavalitsus, mis on ühtlasi tunnistuseks linna ja haridusasutuste heale koostööle.

Koroonakriisist hoolimata jätkusid Tallinna haridusasutustes 2020. aastal mitmed olulised investeeringuprojektid. Nimelt avati jaanuaris Tallinna Saksa Gümnaasium, mille õpilased said pealinna koolidest kõige kaasaegsema ja innovaatilisema õpikeskkonna. Augustis sai enneolematult hea kvaliteedi hariduslike erivajadustega laste õpikeskkond, kui avati täielikult renoveeritud ja väga kaasaegse õppetingimustega Tondi Kool. Juulis avati õpilaste liikumisvõimaluste parandamiseks täielikult renoveeritud Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi staadion.

Lisaks sai linn juurde täiesti uue õppeasutuse – Haaberstisse kerkis uus Naksitrallide lasteaed, mis on valmis lapsi vastu võtma jaanuaris 2021. 14-rühmaline moodsate õpperuumide ja õuealaga lasteaiahoone annab väga olulise panuse sealses piirkonnas lasteaiakohtade loomiseks.

Tallinn tegeles lõppeval aastal jätkuvalt ka üldhariduskoolide ruumipuuduse parandamisega, nimelt õpilaste mahutamiseks ja puuduvate õppekohtade loomiseks paigaldati 9 kooli juurde moodulhooned: Tallinna Pae Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Westholmi Gümnaasium, Rahumäe Põhikool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Nõmme Põhikool, Tallinna Kivimäe Põhikool ja Ehte Humanitaargümnaasium.

Jätkuvalt liigutakse lähemale eesmärgile, mille kohaselt saavad lähiaastatel renoveeritud kõik Tallinna koolid. 2020. aasta jooksul alustati nelja munitsipaalkooli hoone täisrenoveerimisega, nendeks on Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Lasnamäe Põhikool, Tallinna Mustjõe Gümnaasium ja Tallinna Muusikakool. Ühtlasi alustati nelja lasteaia – Tallinna Liivamäe Lasteaia, Tallinna Lasteaia Rabarüblik, Tallinna Lasteaia Laagna Rukkilill ja Tallinna Järveotsa Lasteaia – täisrenoveerimisega.

Olulist tähelepanu on linnavalitsus pööratud ka lapsevanemate toetamisele kriisi ajal. Linn tagas lasteaiateenuse kättesaadavuse kogu viirusperioodi vältel, mida võimaldas lasteaiapersonali tänuväärne töö. Lisaks alushariduse- ja lapsehoiuteenuse käimas hoidmisele pakkus Tallinn lapsevanematele ka majanduslikku tuge: kõik munitsipaallasteaedade lapsevanemad vabastati kevadisel eriolukorra perioodil osalustasust. Väga oluliseks toeks õpilaste peredele kujunes toidu jagamine distantsõppe ajal – esmalt toiduportsjonite ja hiljem nädalaste toidupakkidena.

Täiendavate toetusmeetmetena kehtestas Tallinna Linnavolikogu perede võrdseks kohtlemiseks toiduraha vabastuse ka eralasteaedade lastele ning lasteaiakoha osalustasust vabastuse HEV lastele, majanduslike toimetulekuraskustega peredele ja paljulapselistele peredele alates 3. lapsest. Samuti asus Tallinn toetama erahuvikoolide tegevust.

Tallinna Haridusamet on ühtlasi jätkanud Tallinna haridusjuhtide toetamist nende arenguteel ning soodustanud seeläbi linna haridusvõrgu tipptasemel juhtumist. Selle parimaks näiteks on koostöös PMP Fontese ja Heateo Haridusfondiga läbi viidud haridusjuhtide praktikaprogramm. Kasuliku koostööprojekti raames käisid nii 2019/2020. kui 2020/2021. õppeaastal 5 Tallinna haridusasutuse direktorit edukate ettevõtete tippjuhtide juures praktikal, et kogetut hiljem koolijuhtimises rakendada.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi