Haigekassa on mures, et kuigi emakakaelavähki haigestumine Eestis ei vähene, jõudis esimesel poolaastal  sõeluuringule vaid alla poole kutsutud naistest.

Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 150 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi ning haiguse tagajärjel sureb umbes 60 naist. Vaatamata meditsiini arengule ja riiklikele pingutustele ei vähene Eestis emakakaelavähi esinemissagedus ning vaid pooled kutsutud naistest jõuavad sõeluuringule. 

Sellest tulenevalt on Eesti Haigekassa koostöös Vähiliiduga alustamas järjekordset emakakaelavähi sõeluuringu teavituskampaaniat, mille eesmärgiks on juhtida naiste tähelepanu emakakaelavähi ennetamisele ja varasele avastamisele. Teavituskuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima. 

Vähi varajasel avastamisel on oluline osaleda sõeluuringus, sest õigeaegselt avastatud emakakaelavähk on ravitav. „Sõeluuring on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähk enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Gabor Szirko.

„Kahetsusväärselt palju on aga naisi, kes ei käi uuringutel mitte kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui haigus on juba välja kujunenud. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Vähieelsete seisundite avastamisel on emakakaelavähk hõlpsasti ennetatav,“ lisas doktor Szirko. 

Esimesel poolaastal jõudsid emakakaelavähi sõeluuringule alla poole kutsutud naistest. „Üheks peamiseks põhjuseks saab pidada eriolukorda, mis takistas ligipääsu arstile. Kindlasti ei soovi me inimesi ka nüüd massiliselt arstile kutsuda, kuid paneme siiski südamele, et võimalusel võiksid sihtrühma naised sõeluuringul osaleda,“ sõnas haigekassa tervise edenduse spetsialist Taisi Kõiv. 

Emakakaelavähi sõeluuringus osalevad 30–55-aastased ravikindlustatud naised iga viie aasta järel. 2020. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990. 

Eelmisel aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle isikukood@eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist www.digilugu.ee. 

Sõeluuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui kuulud sõeluuringu sihtrühma, tuleb vaid helistada sobivasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi