Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) on võtnud sel aastal teravdatud tähelepanu alla maasikate päritolu kontrolli ning nõuetele vastavuse.

Amet on praeguseks saatnud kõikidele turgude valdajatele info, milles juhitakse tähelepanu maasikate müügiga seonduvatele nõuetele, et ka valdajad saavad müügilubasid väljastades juhtida tähelepanu õiglasele kauplemisele ning vähendada oma territooriumil tarbijate petmise riski, teatas PTA.

Samuti plaanib amet tõsta nii kauplejate kui tarbijate teadlikkust ja korraldada erinevaid üle-eestilisi kontrolle.

“Ausa konkurentsi ja osapoolte teadlikkuse tõstmiseks oleme planeerinud erinevaid tegevusi,” ütles PTA peadirektori asetäitja Katrin Reili, tuues välja, et muu hulgas leiab ameti veebilehelt eraldi rubriigi, kus amet jagab soovitusi nii tarbijale, kauplejale kui kasvatajale.

“Sealhulgas nõustame, kuidas turul maasikaid valida ning anname näpunäiteid marja värskuse hindamiseks ja kuidas käituda päritolu kahtluse korral,” lisas Reili. Kaalutletud valiku tegemiseks ja teadliku ostu sooritamiseks korratakse tema sõnul üle ka müüjale kehtivad nõuded. Näiteks peab päritoluriigi täisnimi olema tarbijale esitatud selgelt ja arusaadavalt.

Kaupmeestele tuletab amet meelde, et puu- ja köögiviljad peavad olema terved ja värsked ehk vastama kvaliteedi miinimumnõuetele. “Toote pakendamisel tuleb jälgida konkreetse aiasaaduse pakendi märgistuse nõudeid, sealhulgas maasikate tootja ja pakendaja nime ja aadressi, toote nimetust, kvaliteediklassi ja päritolu,” märkis peadirektori asetäitja ning lisas, et oluline on järgida ka maasikate hoiustamisnõudeid, et toidu saastumise risk oleks minimaalne.

Maasikakasvatajatele tuletab amet meelde, et nad kasutaksid vaid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid, mida on lubatud kasutada ka maasikatel. Ohutuks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks tuleb alati järgida taimekaitsevahendi kasutusjuhendit.

“Pöörame tähelepanu ka mahemaasikate kasvatajatele, kelle maasikate vastavust nõuetele saab tarbija kontrollida juba müügikohas,” ütles Reili. Maasikaid tohib maheda märgistusega müüa vaid juhul, kui kasvataja tegevus on kontrollitud. Kõik mahekasvatajad on mahetootjate registris, mis on avalik ja leitav PTA kodulehelt. 

Reili sõnul on sel hooajal planeeritud ka ahelaülesed kontrollid, mis katavad kogu müügiahela müügiletilt tootmisüksusesse või lattu. Samuti on plaanis korraldada järelevalvet turgudele. “Värske puu- ja köögivilja müüja peab olema valmis esitama järelevalveametnikule müügikohas saatedokumendi ning tagama, et esitatud info vastaks nõuetele,” ütles ta.

Kontrollide tulemuste kohta jagab amet jooksvalt infot ka avalikkusega. Hooaja kokkuvõte teeb PTA septembris.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi