19. märtsil kaebasid Ida-Virumaal paikneva Lüganuse küla elanikud keskkonnaameti kohtusse seoses lubjakivikarjääri lubamisega küla vahetusse lähedusse – kogukond loodab kohtukulude katteks leida rahastust annetuste kaudu. 

Lüganuse rahva teatel on praeguseks annetusi kogunenud juba üle 2500 euro, kuid vaja läheb kümme korda rohkem.

Alates 2016. aastast on OÜ Kaltsiumkarbonaat taotlenud luba rajada lubjakivikarjääri Lüganuse ja Matka külade äärde. Mitmete keerdkäikude tõttu hilinenud otsuses ei andnud Lüganuse vallavalitsus paekarjäärile oma heakskiitu. Ka kohalik kogukond osales aktiivselt kaeveloa menetluses, pöörates tähelepanu mitmetele murekohtadele elukeskkonna säilimise ja tulevaste häiringute osas. 

2021. aasta alguses andis keskkonnaamet kaeveloa siiski välja.  Kuna Lüganuse rahvas ei lepi karjääriga, mis asuks lähimatest majapidamistest vaid 150 meetri kaugusel, pöörduti üheskoos kohtu poole. Kohtukaebus pöörab tähelepanu kolmele asjaolule: omavalitsus on andnud kaeveloale eitava seisukoha, keskkonnamõjude hindamist pole tehtud ja häiringute leevendusmeetmed pole piisavad.

Külarahvast esindavad kohtuvaidluses MTÜ Lüganuse Tagaküla ja vandeadvokaat Karl Haavasalu. Haavasalu on varasemalt esindanud Harjumaal asuvat Ruu küla, mille aladele sooviti rajada samuti lubjakivikarjääri. Tänu kohtuvõidule on sealne karjäär jäänud rajamata. Sama tulemust loodab ka Lüganuse küla rahvas, kuid hetkel pole see veel kaugeltki kindel.

Kohtukulude katmiseks tuleb kogukonnal leida rahastus oma taskust ning abi saamiseks otsivad nad annetajaid nii sotsiaalmeedia kui veebilehe vahendusel, kus jooksvalt täieneb toetajate nimekiri. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi