Eesti Folkloorinõukogu kuulutas välja 2020. aasta pärimuskultuuri preemia Teotugi saaja, mille pälvis jutuvestja, pärimuse koguja, talletaja ja vahendaja Piret Päär – suulise pärimuse elushoidmise, jutuvestmisvaldkonna arendamise ja isikliku eeskuju näitamise eest.

Preemia anti üle Lõikuspeol Pärimusmuusika Aidas.

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust elu loomuliku osana, on teistele eeskujuks, innustajaks ning inspireerijaks. Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Piret Pääri teadmised meie rahva lugudest ning legendidest, kommetest, müütidest, tabudest – päris ja muinasjutulistest lugudest, moodustavad ühe ülimalt harukordse teadmiste salve.

Maailmas, kus kaovad vanad uskumused, on oht kaduda ka rahvajuttudel. Tema väga isiklik lähenemine toob lood tänapäeva kuulajale lähemale ja tekitab poolehoidu meie oma pärimuse vastu. Piret Pääri koolitustelt on loendamatu hulk inimesi saanud innustust – märgates enda ümber lugusid ning mõistes nende kaudu elu tähendust.

Tema tegevuse tulemusena on Eestis tekkinud arvestatav inimeste ring, kes jutuvestmise oskust oma töös rakendavad ja jututraditsiooni, kui meie vaimse pärandi üht olulist väljendusvormi edasi kannavad.

Eesti Folkloorinõukogu (EFN) valdkondliku keskseltsina on folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi