Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas pilootprojektiga, mille raames metsatee ehitamisel kasutatakse tee tugevdamiseks ja kruusa kokkuhoiuks põlevkivituhka.

“Juba aastakümneid kasutame metsateede ehitamisel suures mahus põlevkivi kaevandamisel ülejäävat paekivimaterjali ja sellest toodetud killustikku. Lisaks kasutame teede eluea pikendamiseks ja kattematerjali kokkuhoiuks geosünteetilisi materjale,” märkis RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann pressiteates. Nüüd proovitakse kruusa säästmiseks kasutada põlevkivitööstuses rohkelt ülejäävat põlevkivituhka.

Esimene, ligi 1,3 kilomeetri pikkune katselõik rajati Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas, kus olemasolevat liivast pinnasteed töödeldi põlevkivituhaga – ühe ruutmeetri suuruse ja 25 sentimeetri sügavuse ala kohta kasutati 35 kilogrammi tuhka.

Reimanni sõnul ehitab või renoveerib RMK aastas üle 300 kilomeetri uusi metsateid, milleks kulub 600 000–700 000 kantmeetrit kruusa. Seega, kui RMK-l õnnestub kokku hoida isegi vaid 10 protsenti kattematerjali, vähendaks see Reimanni hinnangul transpordi süsinikujalajälge ligikaudu 100 tonni võrra aastas.

“Katselõigu ehitus ise on praeguseks tehtud ja nüüd jääb tee ootele, sest tuhk vajab kivistumiseks aega. Oktoobris või novembris teostab RMK katselõigu teeninduspiirkonnas raie ja kasutab katselõiku metsaväljaveoks, et teada saada, kas teekattekvaliteet ja materjali veomahud on ootuspärased,” selgitas Reimann.

Järgmisel aastal on plaanis rajada põlevkivituhaga töödeldud katselõigud Ida-Virumaal aherainest kattega teel ja savisel pinnasteel. Varasemalt on Eestis tee stabiliseerimiseks põlevkivituhka kasutatud vaid riigiteedel.

Katselõikude rajamisse on kaasatud Tallinna Tehnikakõrgkool, kus tehakse laborkatsed ja jälgitakse teeseisundit pärast katselõigu valmimist.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi