Hipodroomi ärikvartali arendusega tegeleva Alfa Property juhatuse liige Jaanus Miku sõnul on linnaga sademevee lahenduse osas kokkuleppele jõutud, abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul pole Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet aga lahendusele kooskõlastust andnud.

“Arendaja käitumine on täiesti arusaamatu, valeväidetega ei ole võimalik linna kuidagi survestada. Arendaja võib alustada hoone ehitust ehitusloa olemasolul, kuid ilma kõikide võrkude olemasoluta, sealhulgas sademevee äravooluta hoone kasutusluba ei saa,” ütles Klandorf pressiteates.

Klandorfi sõnul oli keskkonna- ja kommunaalametil viimane kohtumine projekteerija esindajaga 7. mail ning toona tegid amet ja AS Tallinna Vesi sademevee ärajuhtimise lahenduse skeemile veel märkusi.

Abilinnapea märkis, et koosolekul arutatud märkuste alusel uuesti korrigeeritud skeemi kooskõlastamiseks esitatud ei ole. “Seega ei ole mingit kokkulepet olemas. Ootame arendajalt jätkuvalt eskiisprojekti sademevee äravoolutorustiku ja pumpla rajamiseks,” ütles ta.

2019. aasta oktoobris esitati kommunaal- ja keskkonnaametile eksperthinnang, mille oli koostanud OÜ Entec Eesti koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Eksperthinnangu koostamisel ei vaadeldud Klandorfi sõnul valgala tervikuna, vaid üksnes lõiku Paldiski maantee, Endla tänava ja Mustamäe tee ristmikust kuni mereni.

Eksperthinnangus toodud asjaolude arutamiseks toimus 13. jaanuaril keskkonna- ja kommunaalametis koos EKE AS-i ja Tallinna Vee esindajatega nõupidamine, kus ühtegi lahendust heaks ei kiidetud. 

“Arendajatel tuleb arvestada kehtestatud nõuetega, sealhulgas sadevee ärajuhtimiseks ja selleks on Tallinna linn koos Tallinna Veega kehtestanud selged kriteeriumid. Kui mõne väikse ala sademevee ärajuhtimisest kraavi abil võib aru saada, siis antud juhul käib jutt väga suurest madalast rannaäärsest alast, mille veesüsteemid peavad kokku jooksma lähedasuvate linnaosadega,” märkis Klandorf.

Ta lisas, et torustiku ehitamine on kallim lahendus, aga linn ei saa lubada üleujutuste riski või kraavi külmumisel probleeme kogu piirkonnale. “Arendaja soovib sademevee kraavi rajada sinilipu staatust taotleva Stroomi ranna vahetusse lähedusse ja juba seetõttu ei saa me sellist lahendust lubada. Täna tehtud valed otsused tähendavad tulevikus linnale ja tegelikult igale linlasele tarbetut lisakulu,” nentis ta.

17. märtsil esitas AS K-Projekt projekteerimistingimuste taotluse, mille juurde oli lisatud skemaatiline eelvoolu lahendus. Keskkonna- ja kommunaalamet koostas tingimused, mis väljastati taotlejale 15. aprillil.

Projekteerimistingimustega ei kiidetud heaks sademevee eelvoolu tehnilist lahendust, vaid sätestati nõuded ehitusprojekti koostamiseks. Taotluse juures olev skeem ei ole Klandorfi sõnul projekteerimistingimustega heaks kiidetud tehniline lahendus.

Mikk rääkis reedel BNS-ile, et kvartali arendus on jõudnud projekteerimise faasi ning ehitus võib alata neljandas kvartalis.

“Loodame peatselt saada ehitusload esimestele büroohoonetele,” ütles Mikk. Ta lisas, et linn on projekteerimistingimused väljastanud ja praegu toimub projekteerimine.

Miku sõnul on lahendatud ka erimeelsused Tallinna kommunaalametiga, mis on siiani takistanud arendusega edasi minekut. Hipodroomis puudub veevärk ja linn on varem nõudnud arendajalt pumplaga sademevee ärajuhtimise süsteemi loomist, mis läheks hinnanguliselt maksma 12 miljonit eurot. 

Mikk rääkis, et Alfa Property tellis Tallinna Tehnikaülikoolilt uuringu, mille järgi pole kallist pumplat vajagi ja sobiks ka vabavooluga sademevee süsteem, kus vesi juhitakse ära läbi torude. Linn nõustus tema sõnul TTÜ hinnanguga ja osapooled jõudsid kokkuleppele. 

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi