Riigikogule andis teisipäeval ülevaate 2019.–2020. aasta tegevusest õiguskantsler Ülle Madise, kes tunnustas riigikogu arvukate kiirete seaduseparanduste eest ning märkis, et vaidlsute jõudmine riigikohtusse on riigielu normaalne käik.

Õiguskantsler märkis, et tal on hea meel on selle üle, et põhiseadus näeb ette väikeriigile kohase säästliku, tulemusliku ja kiire põhiseaduslikkuse järelevalve korra. “Kui aga mõni vaidlus jõuab Riigikohtusse, siis ka see on riigielu täiesti normaalne käik,” märkis Madise.

Ülevaateaastal tuli õiguskantslerile palju kaebusi, mille põhjusi on Madise sõnul muud moodi raske seletada, kui et meelest on ära läinud roll rahvateenijana. Ta lisas, et üldistus ei ole õiglane, sest tuleb osata tunnustada neid ametnikke ja poliitikuid, kes on olnud valmis pingutama, vigu parandama, töökorraldust muutma.

Õiguskantsler tänas oma ettekandes riigikogu nende arvukate seaduseparanduste eest, mis tema sõnul avalikkuse tähelepanu võib-olla ei pälvinud, aga hulk inimlikke probleeme sai hea lahenduse.

Madise rääkis, et detsembris rahuldas riigikohus õiguskantsleri taotluse tunnistada põhiseadusevastaseks kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste süsteemitus ja inimeste hätta jätmine, kuid rehkenduse teine ja keerukam pool seisab ees. “Ehk 79 vallas ja linnas – kuidas planeerida eelarvesse selle abi tagamine ja kust leida inimesed, kes hästi ja inimlikult abivajajaid toetaks? Küll oleks hea, kui sellest saaks kohalike valimiste üks oluline teema.”

Ülevaate lõpus rääkis Madise, et õiguskantsleri keskset ülesannet – põhiseaduslikkuse järelevalvet – toestavad ombudsmani, lasteombudsmani, inimeste julma kohtlemise vastase asutuse, jälitustegevust läbi viivate asutuste kontrollija, inimõiguste asutuse ja puuetega inimeste õiguste edendaja rollid. Tema sõnul nende töö maht kasvas, kuid ametkond ei paisunud.

“Head kolleegid pidasid vapralt vastu, nii nagu suur osa ühiskonnast siin kevadel ka kodukontoris õpetaja ja kokaameti kõrvalt, näpistades tööks vajalikku aega öötundidest ja nädalavahetustest. Suur aitäh neile! Ma arvan, et sellest oli Eestile ja meie inimestele väga palju kasu,” ütles Madise.

Õiguskantsler vastas ka Riigikogu liikmete küsimustele.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kaja Kallas (RE), Siim Pohlak (EKRE), Helmen Kütt (SDE) ja Mihhail Lotman (I).

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi