Riigikogu Tartu piirkondliku arengu toetusrühm tegi toetusavalduse Tartusse bioloogiliste ravimolekulide, sealhulgas vaktsiinide valmistamise tehase rajamise kohta  – ravimitehast kavandab Mart Ustavi ettevõte Icosagen.

Avalduses seisab, et pärast tutvumist sellele projektile antud hinnangute, prognooside ja riskianalüüsiga pöördub toetusrühm valitsuse ning kõigi riigikogu liikmete poole ettepanekuga osutada igakülgset abi selle projekti kui riigile prioriteetse ettevõtmise realiseerimisele. Alla on kirjutanud riigikogu liikmed Aadu Must, Jaak Valge, Hele Everaus, Ants Laaneots, Mihhail Lotman ja Marika Tuus-Laul.

«Tartu linnavolikogus oleme rääkinud sellest, et Tartu vajab ettevõtlust. Aga see peaks olema vast veel kõrgtehnoloogilisem kui tselluloositehas,» kommenteeris avaldust riigikogu ja saadikurühma esimees, ka Tartu volikogu liige Aadu Must. «Teame, et koos sellega tuleksid ka väärika palgaga töökohad, mis annaksid andekatele rakendust ka kodumaal ja kodulinnas. Üks osa tublidest ajakirjanikest üritab meid vabastada kummalisest talupoegliku rahva mentaliteedist, et peenemaid töid tehakse mitte meil, vaid välismaal. Ka meil on tippteadlasi, räägivad nad, kes võivad valmis teha ka koroona-vaktsiini, kui vaja. Ega ravimite tootmise osas tohi jääda vaese sulase ossa, kui jõudu ja tarkust on rohkemaks.»  

Saadikurühma avalduses seisab, et pärast tutvumist sellele projektile antud hinnangute, prognooside ja riskianalüüsiga pöördub toetusrühm valitsuse ning kõigi riigikogu liikmete poole ettepanekuga osutada igakülgset abi selle projekti kui riigile prioriteetse ettevõtmise realiseerimisele. Alla on kirjutanud riigikogu liikmed Aadu Must, Jaak Valge, Hele Everaus, Ants Laaneots, Mihhail Lotman ja Marika Tuus-Laul.

Avalduses leitakse, et selline projekt on suunatud Eesti rahvusliku rikkuse – teadlaste loomepotentsiaali ja saavutuste realiseerimisele mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes ja see projekt vähendab vaieldamatult Eesti sõltuvust võimalikest välisteguritest, aitab vähendada meie rahva terviseriske, suurendab tervise-julgeolekut. On sedastatud, et projekt harmoneerub viimaste aastakümnete jooksul Tartu arenguks koostatud strateegilistele eesmärkidega, tugevdab märgatavalt Tartu positsioone rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse- ja teaduslinnana ning sellel on väga oluline positiivne mõju Eesti teaduse rahvusvahelise prestiiži tõstmisele, sealhulgas Tartu ülikooli teadus- ja õppetöö kvalitatiivselt uuele tasemele viimisel. 

Saadikurühm leiab, et see projekt aitab kaasa Eesti teadus- ja arendustegevuse oluliste eesmärkide poole liikumisel, sest luuakse 85 uut töökohta tippspetsialistidele ning tuuakse uut kõrgtehnoloogilist oskusteavet Eesti ülikoolide õppeprogrammidesse. Tehase rajamisest loodetakse Eesti eksporditulu kasvu ja ekspertide hinnangule on tasuvuseni lootust jõuda viiendal tegevusaastal. 

On lisatud, et projektiga ei kaasne kahjulikke keskkonnamõjusid ei Tartule ega selle ümbruskonnale.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi