Tallinna Kesklinna valitsus sõlmis kuueaastased lepingud linnaosa kõrvaltänavate ja haljasalade ning Vanalinna haljasalade ja pargiteede hooldamiseks, mõlema lepingu eeldatav kogumaksumus kokku on ligi 7 miljonit eurot.  

Linnaosa kõrvaltänavaid ja haljasalasid hakkab aastaringselt hooldama Tänavapuhastuse AS, vanalinna bastionaalvööndi haljasalade ja pargiteede hooldamise kohustus on Kesklinna Pargid OÜ-l. Lepingud hakkavad kehtima alatest 1. maist ja kestavad kuni 2028 aasta aprillini, teatas Kesklinna valitsus. 

Linnaosa jaoks on Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul tegemist viimaste aastate kahe suurema lepingu allkirjastamisega.

“Meie eesmärk on muuta Kesklinna tänavate, pargiteede ja rohealade hooldus senisest veelgi tõhusamaks. Kuna Kesklinna alade ja tänavate hooldamine jaguneb teadupärast mitmete asutuste vahel, siis on töö kiiruse ja kvaliteedi tagamiseks just info liikumine määrava tähtsusega. Seetõttu lisandub uue lepinguga muuhulgas ka ööpäevaringne dispetšerteenus, et erinevatele olukordadele ja linnakodanike tagasisidele veelgi kiiremini reageerida,” lisas ta. 

Lepingud näevad ette aasta- ja ööpäevaringse, seitse päeva nädalas toimiva teenuse osutamise nii suvisel kui ka talvisel hooldusperioodil.

Talvisel perioodil peab Tänavapuhastuse AS teostama lume- ja libedusetõrjet Kesklinna kõrvaltänavate sõiduteedel ja ristmikel ning linnaosa hooldada olevatel kõnni- ja jalgteedel. Samuti on koostööpartner kohustatud hoolduspiirkonna teedelt lume ära vedama. Kesklinna Pargid OÜ vastutab sama teenuse osutamise eest Vanalinnas oma töömaal.

Suvisel perioodil peab Tänavapuhastuse AS tagama teede märgpuhastuse teostamise, pühkmete kokku kogumise ja äraveo, lahtiste jäätmete koristamise ja muud puhastustöödega seotud toimingud. Kesklinna Pargid OÜ teenus sisaldab pühkmete kokku kogumist ja äravedu, lahtiste jäätmete koristamist ja muid puhastustöödega seotud toiminguid Vanalinnas.

Haljastute hooldustööd hõlmavad ka parkide, mängu-, spordi- ka koerteväljakute hooldust, eesmärgiks on tagada hooldatavate alade esteetiline üldmulje, korrastatus ja turvalisus. Üleminekul talviselt hooldusperioodilt suvisele teostavad koostööpartnerid kevadpuhastuse. Samasugune puhastus toimub ka sügisel.

Hoolduslepingud allkirjastasid Tallinna Kesklinna valituse poolt Kesklinna vanem Monika Haukanõmm, Tänavapuhastuse AS poolt juhatuse liige Vello Kink ja Kesklinna Pargid OÜ poolt juhatuse liige Silver Kallas.

POSTITA KOMMENTAAR

Palun sisesta kommentaar !
Palun sisesta oma nimi